På eget spårPå egen väg, Ut ur spår
Aldrig göra enkelt lätt
Aldrig göra andras sätt

På egen väg , Ej i spår
Inte glida enkelt fram
Inte följa samma spårPå egen väg, På eget sätt
Alltid fara, inte bakom
eller bara vara

På egen väg
följer inte i ett spår
kommer därför alltid nå
egen väg, i eget spår

På egen väg
når du fram
till samma mål
som andra når

Ett eget liv
men i eget spår


    

På annan väg
stakas spåren fram
för vad en mamma är
och vad en mamma kan
men...Det finns en annan väg
som inte går
glida enkelt fram
på skidat spår
Det är bara spåra
eget spår
för att nå
det jag får
om jag vågar
                                          gå ur spår                                        


Familjebygget

                                  

Byggen. Det finns många olika slags byggen som jag har varit med och följt. Bodbygge, lekstugebygge, klätterställningsbygge, kojbygge, bryggbygge, tillbyggnadsbygge och renoveringbygge. Hela mitt vuxna liv har jag levt i olika slags byggen. Vad jag inte har tänkt på är att jag också varit delaktig i ett familjebygge. Jag har byggt en familj utan att veta om att jag har byggt och jag har byggt utan ritning.

                                            
 
När jag öppnar mitt födelsedagspaket från vännen och hittar boken: Familjebygget-Ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj (av Madeleine Cocozza) blir jag väldigt glad för här är svaret på hur man ska bygga - en familj. Man kan tycka att boken kommer 25 år för sent, men om man bygger familjen hela livet så kanske man har nytta av den 25 år eller ännu mer framåt.
 
       (Wall Photos Tillhörande: Up)

Om man får höra att man är kvinnan som gör fort och fel och efter det gör om och gör rätt så ligger det nära tillhands att riva ned hela familjen och göra om. Men om man även har fått höra och sett att allt går att lagas, repareras och renoveras så förstår man ganska snart att här har man ytterligare ett renoveringsobjekt, familjen. Men man behöver inte misströsta. Nu finns det en ritning till bygget och faktiskt en hel del beprövad erfarenhet.

                                     

Det känns underbart att man varken behöver matte A, B, C, D eller E för att förstå ritningen i boken. Det mest avancerade är en cirkel kallad familjens kostcirkel som visar hur vardagen ska vara uppdelad mellan arbete, partid, egen tid och familjetid. Det kanske också är den ekvationen som är svårast att få ihop (förstår varför man redan i mellanstadiet får lära sig att räkna ut cirkelns area, förberedelser för familjeliv!) 

                                   

Själva grunden i boken är den teoretiska kunskapen som finns i ämnet familjen, vilken är hämtad från forskningen. Sedan finns det fallbeskrivningar som visar olika familjebilder där man riskerar att bygga fel eller där man redan har byggt fel. Fallbeskrivningarna finns i hela boken och dem visar på att familjebyggen kan vara byggda på många olika sätt och leda till många olika svårigheter.

I slutet av boken finns ett kapitell som kan ge tröst. Den heter: "Myten om den lyckliga familjen". Byggmästaren (=författaren) skriver: Det finns en myt som odlas om den lyckliga familjen. Den innefattar en bild av familjer som välartade och lyckliga vilket medför att vi gärna visar upp vår familj som välfungerande och lycklig. Myten gör att vi mer sällan delar upplevelser av bekymmer och dilemman. Tystnaden om det svåra kommer ytterligare att förstärka myten om den lyckliga och framgångsrika familjen, och så lever myten vidare. Det finns inga lyckliga familjer, familjer är i vissa perioder lyckliga och i andra perioder olyckliga, var och en får sin beskärda del av svårigheter och lycka som måste hanteras på olika sätt. 

                           

Oavsett om du har ett renoveringsobjekt eller ett nybygge - läs boken! Språket är lättbegripligt men vissa stycken kan kräva att det läses fler gånger för att man verkligen ska kunna förstå. Det är inte något konstigt att en ritning på ett bygge kräver lite eftertanke och det krävs alltid lite ansträngning när man bygger. Men allt är inte jobbigt med familjebyggen. Här behöver man inte ansöka om något bygglov och om man redan har börjat bygga utan boken så finns det ingen risk att bli anklagad för svartbygge och riskera böter och rivning (eller att
TV 4´s program: Fuskbyggarna kommer). 

Och var börjar jag? Kanske i familjens kostcirkel. Det blir inte pannkaka (eftersom det blev det igår) och medan jag funderar på det jag läst så kommer jag till insikt att OM vår familj ska klassas som renoveringsobjekt så kommer vi kankse aldrig att bli klara. Det är precis som Tranströmer försöker få oss att förstå i sin dikt Romerska bågar: Du blir aldrig färdig och det är som det ska (snyft).
  
                                                 Wall Photos, Up

                                  Sedan: Killen som står och väntar när familjebygget är färdigbyggt?

Köp boken!

Pricken över i´t?

Kreativitetsgymet är öppet
onsdagar och lördagar.
 


Hjärnan måste vara utvilad,
annars är det ingen idé att gå in.Man vet inte i förväg vad ett pass kostar
men det kan räcka med några tior.


Hittar ett kakfat.Men varför ett kakfat när man kan få ett tårtfat?


Hittar inga fötter men det gör ingenting.En mugg kan fungera som fotprotes.


Kommer hem med fynden,Men kreativitetspasset är inte slut.


Superlim! 

 

Klar?Trodde att min kreativitet var vältränad.
Måste kunna bättre! Något saknas!


En kaka? Nej en tårta!

 

En sockerkaka på ett tårtfat blir alltid en tårta!


Det var kanske det som behövdes för att få dit pricken över
i´t? 


(eller prickarna)


Att träna psyket.

När man inte tänker efter före så får man tänka efter efter. Vad var det man egentligen sa och vad var det man egentligen menade?
Jag sa: Du får träna psyket till min patient när hon sa att hon kände att psyket inte var så starkt. Och vad hade jag svarat om jag hade fått frågan: Hur då?
Trots att jag aldrig fick frågan så måste jag ta reda på svaret.

                              

Jag söker på nätet men det blir bara träffar inom idrottspsykologin där de beskriver hur man ska tänka för att vinna rekord och tävlingar. Men det är inte framgångar i tävlingar jag söker utan hur man ska klara av att vara människa när sjukdomar och livets motgångar kommer. Det är det som jag vill träna mitt psyke till.

                                                   

Jag byter ut "träna psyket" till "våra tankar" och då får jag träff. Jag kommer till adressen www.halsosidorna.se och bredvid hittar jag www.starkare.nu och där kanske svaret bor?

Jag börjar med att läsa på www.starkare.nu
och får veta att inom den mentala träningen låter man ofta bilder påverka våra tankar och känslor. ”En bild säger mer än tusen ord”. Bilder kan aktivera tankar för alla våra sinnen. När du föreställer dig/visualiserar, d v s ser dig själv i olika situationer ställer kroppen och dina sinnen in sig på att vilja uppfylla det du föreställer dig.

Tänk dig ditt döende som något rofyllt och skönt. Du har dina kära hos dig och du känner nyfikenhet när du tänker att du snart är på den andra sidan. (Min kommentar)

Eftersom vårt nervsystem/hjärna har svårt att skilja på vad som är en verklig händelse och en upplevelse som du skapar i fantasin så kan du med visualisering förbereda din kropp och dina sinnen på ett lyckat genomförande av det du önskar uppnå.

Se hela din familj vid köksbordet. Ni äter kvällsmat tillsammans och det är inget tjafs, inget tjatande, inget bråk alla tycker om maten, alla har lust att berätta något, alla vill lyssna och alla hjälps åt att duka av och diska efteråt. (Min kommentar)
 
Hjärnan lagrar på detta sätt minnen av framtiden vilket är en av många effekter av mental träning. Så oavsett om bilderna är positiva eller negativa så tolkar hjärnan bara det som du matar in som ”sant” och det är därför det som oftast blir som du tänkt dig. Så kallad självuppfyllande profetia.

                     

För att ge kroppen förutsättningar att acceptera dessa minnesbilder av framtiden så behöver kroppen vara avspänd för att lättare kunna ta till sig positiva själv- och målbilder. Därför är grunden inom den mentala träningen just avspänning och avslappning.

Jag fortsätter till adressen www.halsosidorna.se och hittar: Man kan tro att tankar bara uppstår, men ofta speglar tankarna gamla problem och olika slags rädslor eller så kan det vara gamla föreställningar och mönster som styr hur du tänker.
Situationer som påminner om tidigare minnen kan vara den utlösande faktorn. Dina tankar triggar i sin tur i gång olika känslor. Det är nu du inte ska låtas styras av känslorna utan du ska reflektera över vad du tänker och vad du känner. Du kan använda hjärnan till att tänka medvetna och engagerande tankar. Börja påverka din hjärna genom att prata med dig själv. Det är vad du säger till dig själv (den inre dialogen) som påverkar vad vi känner och till följd av det påverkar du hur du mår. När du skapar nya konstruktiva och positiva tankar omprogrammerar du dig själv och du kan handskas med det du möter på ett annat sätt. Ett sätt som gör dig starkare (egen kommentar)

Det är när de negativa tankarna styr oss som det blir problem (eftersom våra tankemönster formar oss som människor). Negativa tankar gör oss rädda och sätter upp hinder för oss att utvecklas. Tanken är nämligen så stark att upprepade tankemönster avspeglingar sig i våra känslor och i vår hälsa samt hur vi agerar utåt mot våra medmänniskor i olika situationer. Det påverkar hela vår personlighet, vem jag är.

En sammanfattning av svaret på frågan:
Träna på att se i bilder, hur du vill att det ska vara eller hur du vill vara.
Träna på att styra ditt tänkande.  Tänk mer konstruktivt, mer positivt och tänk med självkänsla. 
Tänk på avslappning. Hjärnan tar lättare till sig dina själv- och målbilder om du är avslappnad.

Ta hjälp av din omgivning som ”hjärnträningscoacher”. Dem måste säga till dig när du kommer över på fel bana, den negativa banan. 


Men livets frågor kan inte bara bestå av ett svar och kanske man också ska söka bland visdomsorden som har vandrat från generation till generation.

Gud, ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra,   
mod till att förändra de saker jag kan och
visdom nog att förstå skillnaden mellan de två.
(Frans av Assisis (1182-1226) Italiensk predikant)  

                       
Staketet nedplöjt och flytgödsel på hela infarten. Inga problem om man har ett vältränat psyke, men kanske att du ändå behöver lite coachning.
Ta hjälp av din coach/vän och be att få höra visdomsorden om du har glömt bort dem
Ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra.....


 Bara att "bryta ihop och komma igen". Visdomsord från morbror.
 
.
Eller är det Ylva Eggerhorns dikt man ska använda sig av när man ska träna sitt psyke, att våga stå kvar i smärtan?

 

                                 Stå stilla i smärtan
                                 rotad i det som är ljus i dig.
                                 låt svärdet gå genom dig.
                                 Kanske det inte alls är ett svärd.
                                 Kanske det är en stämgaffel.
                                 Du blir en ton.
                                 du blir den musik
                                 du alltid längtat efter att få höra.
                                 Du visste inte att du var en sång.

                                 

                            Ta hjälp av din coach/vän att stanna kvar hos dig i smärtan.


Har jag hittat svaret? Kanske att jag i alla fall har hittat en del av träningsredskapen som du kan använda dig av när du vill träna ditt psyke. Men glöm inte träningscoachen och glöm inte att du själv nu kan coacha någon annan!

                                       


RSS 2.0